26/02
Wystawa "Nothing but flowers"

Tytuł wystawy bezpośrednio odnosi się do utworu zespołu Talking Heads. Bohater tekstu opowiada o świecie, w którym przyszło mu żyć – w zgodzie z natura, z dala od cywilizacji, niemalże mitycznym Edenie. Nie jest jasne, co spowodowało sytuację, w której się znalazł – czy była to globalna katastrofa, skutkująca upadkiem cywilizacji, czy przerost populacji wymógł konieczność przeniesienia się w naturalne, dziewicze środowisko. Pamięta jednak czasy, kiedy świat był u szczytu rozwoju technologii, a nowoczesne wynalazki ułatwiały jego codzienną egzystencję. Wspomina je z nostalgią i tęskni za udogodnieniami z przeszłości.

Wystawa porusza temat stosunku współczesnego człowieka do technologii i relacji, które między nimi zachodzą. Technologii rozumianej jako nowoczesne wynalazki, coraz bardziej powszechną robotyzację, automatyzację, cyfryzację – ale także jako osiągnięcia naukowe, eksperymenty biologiczne, sztuczną inteligencję i szeroko pojęty Internet. Rozważymy, jak wpływa na ludzką codzienność, w jaki sposób czyni ją łatwiejszą, a co budzi obawy.