Łącznik spacerowy

PROJEKT INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ DLA ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2018
 
Organizator: Łódź Design Festival
Autor: Paweł Grobelny / www.pawelgrobelny.com 
Gdzie: Park Źródliska 1 i Park Źródliska 2, ul. Piłsudskiego 61
Kiedy: od 19.05

Projekt „Łącznik spacerowy” jest instalacją typu site-specific (projekt dla konkretnej przestrzeni), w tym przypadku dla łódzkich parków Źródliska 1 i Źródliska 2. Są one najstarszymi parkami łódzkimi, które w przeszłości tworzyły jedno założenie parkowe zwane Ogrodem Spacerowym lub Ogrodem Angielskim. 
W końcu lat 50. XIX Ogród został podzielony, a jego zachodnią część wraz z zabudowaniami oddzielającymi parki sprzedano fabrykantowi Karolowi Scheiblerowi. Od tamtej pory park stał się dwoma odrębnymi założeniami rekreacyjnymi. 
Dla osoby spoza Łodzi zaskakujące jest to, że dwa piękne założenia parkowe zlokalizowane koło siebie nie są ze sobą w żaden sposób skomunikowane, połączone. Ale równie interesująca jest przestrzeń, pomiędzy tymi parkami – swego rodzaju „przestrzeń buforowa”. Podczas spacerów w parkach Źródliska zauważyłem, że przestrzeń ta wzbudza także zainteresowanie wśród samych mieszkańców Łodzi. 
Instalacja składa się z dwóch identycznych konstrukcji w dwóch parkach (Źródliska 1 i Źródliska 2) zlokalizowanych bardzo blisko terenu oddzielającego obydwa Parki. Każda z instalacji składa się z siedziska/platformy do siedzenia oraz lustra zamontowanego na słupie, tak aby lustro ukazywało zarówno przestrzeń pomiędzy parkami jak i sąsiadujący Park – czyli drugą cześć Parku Spacerowego (pierwotnego scalonego założenia parkowego). 
Projekt „Łącznik spacerowy” (nazwa nawiązuje do pierwotnej nazwy założenia – Park Spacerowy) ma z jednej strony zwrócić uwagę na wspomnianą „przestrzeń buforową” / „przestrzeń pomiędzy”, a z drugiej strony wskazać możliwość połączenia tych dwóch parków w jeden miejski organizm. Dodatkowo instalacja funkcjonuje jako ławka - platforma, na której można usiąść, położyć się lub zorganizować z przyjaciółmi piknik. Ta wielowarstwowość i wielofunkcyjność instalacji jest największą zaletą projektu.

P3.G

>
>