20.05 / Zuzanna Skalska "Post - creative city", wykład

Prowadzenie: Zuzanna Skalska
Kiedy: 20 maja (niedziela) godz. 11.00 – 12:00
Gdzie: Centrum Festiwalowe, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, Tymienieckiego 3Zuzanna Skalska
Pracuje jako profesjonalny analityk trendów, w obszarze szeroko rozumianych innowacji, designu i biznesu. Jej badania skoncentrowane są na wyszukiwaniu wzajemnego przenikania się branż i biznesów. Ta inna perspektywa spojrzenia to dla marki czy przedsiębiorstwa duża szansa oraz wartość dodana w procesie budowy scenariuszy przyszłości, strategii rozwoju, nowych modeli biznesowych czy nowych rozwiazań w sferze produktów i usług. Firma 360Inspiration obsługuje klientów na całym świecie.

Urodzona w Warszawie, mieszka w Holandii od 1992 roku. Studiowala w Design Academy w Eindhoven oraz Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den Bosch. Po ukończeniu studiów w roku 1998, Zuzanna rozpoczęła karierę jako Sensorial Trend Analyst w departamencie strategii firmy Philips Design w Eindhoven.
W 2001 roku Zuzanna dołączyła do zespołu VanBerlo, w którym odpowiedzialna była za stworzenie działu trendów i ich implementacji w procesy projektowe we wzornictwie przemysłowym.
W 2007 roku rozpoczęła pracę pod egida marki 360Inspiration, która w 2014 roku stała się niezależną firmą pod zarządem Skalskiej. Przez ponad siedem lat była członkiem zarządu Dutch Design Week w Eindhoven (DDW). Dziś zajmuje tam miejsce w radzie doradczej. Zuzanna została również nagrodzona licznymi, prestiżowymi nagrodami designu (Red Dot i IF Design Award). Ale dla niej najwiekszą wartość mają nagrody otrzymane od lokalnej społeczności tj. 6 miejsce w rankingu 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet na miasto i region Eindhoven, oraz przyznanie jej tytułu Expat Top 10 - grono osób, które przyczyniły się do rozwoju miasta Eindhoven w zakresie technologii, wiedzy, ekonomii oraz designu.
Od roku 2006 Zuzanna jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Wykłada również na Parsons The New School w Nowym Jorku. Jest zapraszana jako członek kapituły różnych międzynarodowych konkursów dotyczących innowacji i designu.
Wspólnie z Li Edelkoort i Piotrem Voelkel jest współtwórcą nowej wyższej szkoły designu, School of Form w Poznaniu.

"Miasto wymaga od nas nie tylko wspólnego życia, ale daje nam wyzwanie do wspólnego rozwoju, poprzez zrozumienie, że NASZ LOS JEST WSPÓLNY.”
Szczęśliwe Miasto , Charles Montgomery

W XX wieku przyszłość była elitarnym pojęciem. Była to przede wszystkim kwestia odgórna, a z punktu widzenia firmy, napędzana technologią, ekonomią i wiedzą fachową. Na początku XXI wieku stoimy jednak przed szansą wkroczenia w nową erę społeczną. Pojawiające się trendy masowej kreatywności, innowacji społecznych i zrównoważonego rozwoju zmieniają nasz sposób myślenia i angażowania się w przyszłość. Ta transformacja światopoglądu, modeli społecznych i bardziej ludzkich sposobów tworzenia wartości polega również na transformacji podejść i praktyk, w tym nowych narzędzi, nowych badań i innowacji, nowych liderów, nowych sieci i nowych partnerstw: interdyscyplinarnej, międzybranżowej, transgranicznej i publiczno-prywatnej współpracy, która stworzy przemysł i rynki przyszłości.

Moja prezentacja ma na celu przedstawienia tej transformacji. Nie będzie to prelekcja o trendach lecz wielopłaszczyznowe podejście do przyszłości i innowacji środowiska miejskiego oraz szeroko pojętej architektury.

Zuzanna Skalska zw preview4

>
>