open programme

open programme

 

Open Programme to szansa, by zaprezentować swój projekt na festiwalu.

Edycja ŁDF 2018 obfituje w nowości, dlatego od tego roku adresowany jest nie tylko do instytucji, kuratorów, artystów i projektantów, ale również do pracowni projektowych oraz firm.
Open Programme to miejsce dla ciekawych, oryginalnych działań, które wzbogacą program festiwalu.

Tutaj zgłosić można takie aktywności jak:

 • wystawa w Centrum Festiwalowym
 • interaktywna instalacja w Centrum Festiwalowym lub w innej przestrzeni w mieście (muzea, galerie, showroomy, instytucje wspierające kulturę)
 • instalacja artystyczna w przestrzeni miejskiej
 • premiera produktowa (nowości pierwszy raz prezentowane szerokiej publiczności) z elementem interaktywnym
 • prezentacja rozwiązań odpowiadających na określone problemy społeczne
 • warsztat 
 • wykład 
 • aktywności miejskie: wycieczki i spacery tematyczne, gry, plenerowe pokazy filmów
 • propozycje konkursów
 • inne działania, na które nie wpadli organizatorzy, ale być może wpadliście Wy :)

Otrzymane zgłoszenia oceni zespół programowy. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane nieodpłatnie podczas festiwalu.

Propozycje mające na celu jedynie zaprezentowanie produktu lub usługi nie będą rozpatrywane przez radę programową. Wymagane jest wskazanie wartości merytorycznej, edukacyjnej i interaktywnej.
Nabór do edycji 2018 potrwa do 15 marca. Projekty zgłaszane w późniejszym terminie będą rozpatrywane pod kątem kolejnej edycji festiwalu oraz przy okazji innych działań realizowanych przez organizatora. Dodatkowo, wybrane projekty będą promowane za pomocą portali społecznościowych ŁDF (Facebook, Twitter, G+, Instagram, itp.), na stronie internetowej festiwalu i w artykułach prasowych.


Zgłoszenie powinno zawierać:

 • W przypadku wystawy lub instalacji artystycznej:

- opis koncepcji wystawy ze wskazaniem ilości prezentowanych obiektów (mile widziane wizualizacje)
- zdjęcia lub linki do prezentowanych obiektów
- zapotrzebowanie na przestrzeń wystawienniczą
- specyfikacja techniczna oraz warunki instalacji

 • W przypadku wykładu, warsztatu oraz pozostałych form: 

- wskazanie tematyki oraz opis merytoryczny
- zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do przeprowadzenia aktywności
- informacje dodatkowe (ilość uczestników - warsztat/wykład/spacery)

Zgłoszenie zawierające wyżej wymienione informacje prosimy kierować na adres openprogramme@lodzdesign.com. Informacja o zakwalifikowaniu do Open Programme zostanie przekazana droga mailową w ciągu 15 dni od zakończenia naboru.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w Open Programme znajdują się w załączonym regulaminie.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń !