open programme

open programme

Open Programme to szansa, by pokazać swój projekt na festiwalu.

Uwaga! Wprowadzamy stałą zmianę do tej sekcji – nabór będzie trwał cały rok!

Open Programme skierowany jest przede wszystkim do instytucji, kuratorów, artystów i projektantów, którzy chcieliby podzielić się efektem swojej pracy z szeroką publicznością. Nabór projektów do tegorocznej edycji Łódź Design Festival trwa do 3 lipca. Projekty zgłaszane w późniejszym terminie będą rozpatrywane pod kątem kolejnej edycji festiwalu oraz przy okazji innych działań realizowanych przez organizatora. Dodatkowo, wybrane projekty będą promowane za pomocą portali społecznościowych ŁDF (Facebook, Twitter, G+, itp.), na stronie internetowej festiwalu i w artykułach prasowych.

Wielość form, gatunków i technik, zgłaszanych co roku drogą Open Programme, pozwala nam budować niezwykłą wartość festiwalu – od projekcji multimedialnych, przez instalacje dźwiękowe, po tradycyjne formy wystawiennicze. Zespół programowy dokonuje selekcji zgłoszonych propozycji i wybiera najciekawsze, które są prezentowane podczas festiwalu.

Zgłaszane projekty mogą być prezentacjami zbiorowymi lub indywidualnymi, mogą składać się z jednego lub wielu elementów, muszą jednak stanowić zamkniętą kuratorską koncepcję i zostać opisane w przejrzysty sposób z uwzględnieniem wszelkich elementów koniecznych dla jego przedstawienia, takich jak: wymagana powierzchnia, specyfikacja techniczna i inne warunki instalacji.

Opis projektu, zdjęcia oraz pozostałe szczegóły, a także wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres openprogramme@lodzdesign.com