wspieramy przemysły kreatywne - nowy nabór


wspieramy przemysły kreatywne - nowy nabór

Ostatnie 365 dni były dla wszystkich, pod wieloma względami, bardzo dużym wyzwaniem. Dla nas zdecydowanie największym, ale nie jedynym, była organizacja przystosowanej do tych szczególnych okoliczności edycji Łódź Design Festival. W tym trudnym czasie nasza fundacja Łódź Art Center zrealizowała z sukcesem także kolejną edycję projektu BiznesUp!, będącego kompleksowym programem wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Nowy nabór do tego projektu wystartuje już niebawem!

W ramach projektów realizowanych jako lider, bądź współorganizowanych jako partner przez fundację Łódź Art Center, od września 2020 roku zostało uruchomionych 112 nowych działalności gospodarczych! Łącznie, wliczając w to poprzednie lata realizacji projektów, przy udziale Łódź Art Center powstało około 240 nowych biznesów kreatywnych. W ostatniej edycji projektu, poza przyznaniem wsparcia finansowego, prowadziliśmy także cykl szkoleń z zakresu podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej. I tak np. warsztaty “Myślenie projektowe”, “Proces pozyskiwania klienta”, “Promocja działalności gospodarczej” oraz “Wykorzystanie social media” poprowadzili Michał Piernikowski oraz Aleksandra Kietla - członkowie zespołu Łódź Art Center i organizatorzy Łódź Design Festival. 

Nowy nabór. 

Fundacja Łódź Art Center, wspólnie z partnerami: "Flight Level" Dominik Majewski oraz "EMBO" Michał Błaszczyk, złożyła wniosek o dofinansowanie, który ponownie zajął najwyższe miejsce w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Oznacza to, że w okolicach kwietnia/maja 2021 roku rozpocznie się kolejny nabór do projektu dotacyjnego pod nazwą "Innowacyjny biznes II". Założeniem projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości dla aż 99 osób oraz rozdysponowanie aż 78 dotacji w formie bezzwrotnej. Zapewnione będzie jednorazowe wsparcie w kwocie 23 050 zł oraz 12 transz w wysokości po 2600 zł na niezbędne wydatki (wsparcie pomostowe).

Na dedykowany projektowi newsletter można zapisać się tutaj: biznesup.lodzdesign.com/pl/newsletter
Więcej o BiznesUp! znajduje się na stronie projektu: biznesup.lodzdesign.com 
Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.