Budujemy ogród deszczowy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa.

Budujemy ogród deszczowy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa.

Większość wody opadowej może być wykorzystana w miejscu opadu. Ogród deszczowy to rośliny wytrzymałe na zalewanie i okresy suszy, sadzone w zagłębieniach terenu. Gromadzą wodę w okresach deszczowych, by radzić sobie także w okresie suszy. To proste i zielone założenie wspiera różnorodność, poprawia mikroklimat w mieście oraz podnosi jakość życia.

Dlaczego zatrzymywanie i oczyszczanie wody opadowej jest tak ważne?
Ogród deszczowy jest przykładem adaptacji miasta do zmian klimatu na szczeblu lokalnym. Woda, która spływa z miasta i zasila zbiorniki wód otwartych jest nie tylko nieżyciodajna, ale czasami niebezpieczna. Im więcej wody z miasta i mniejszy odbiornik wody, tym sytuacja jest bardziej dramatyczna. Woda ta, do niedawna nazywana ściekiem opadowym, choć z nazwy została oczyszczona, to jednak nadal jest brudna i szkodzi ekosystemom wodnym. Zawiera metale ciężkie i węglowodory aromatyczne - substancje kancerogenne, ale także biogeny, których ilość w wodach otwartych i gruntowych systematycznie wzrasta.

W trakcie warsztatów przygotujemy "skrzynkowy ogród deszczowy:" na dziedzińcu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Warsztaty są bezpłatne i skierowane do wszystkich zainteresowanych tematem wody w mieście.

Dobrym rozwiązaniem będą wygodne ubrania robocze. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia oraz GIS, konieczna będzie maseczka zasłaniająca usta oraz nos lub przyłbica. Wszystkie inne niezbędne materiały ogrodnicze oraz środki dezynfekujące będą zapewnione.

Zapraszamy serdecznie do zazieleniania miasta!

>
>