Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie.

Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie.

Wystawa w dniach: 16–19 września 2021 r.
Godziny otwarcia: 10:00–20:00 (ostatnie wejście: 19:30)
Miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3
Lokalizacja: C1

„Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” jest oryginalną i unikatową w skali kraju propozycją holistycznego podejścia do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym, wyprowadzoną z kognitywistycznej i konstruktywistycznej koncepcji dziecka i procesu uczenia się.

Przemyślana sekwencja dydaktyczna wokół SŁOWA – OBRAZU – RUCHU oraz wsparcie rozwojowe stwarzają szansę na sensowne uczenie się, wyzwalające: entuzjazm poznawczy, myślenie narracyjne, wiedzę milczącą, emocjonalność i wartościowanie oraz interpretacje humorystyczne.

Projekt „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie”:

  • zwiększa zainteresowanie czytaniem, pisaniem oraz komunikowaniem się
  • zmniejsza zagrożenie analfabetyzmem funkcjonalnym i realnym
  • minimalizuje skutki „cyfrowej demencji” wśród dzieci
  • usprawnia dziecięce procesy poznawcze w wyniku: uczenia się przez doświadczanie i zadawanie pytań, modelowe przykłady, elaboracje, wizualizacje, generowanie, analogie, kontrastowane przypadki, budowanie zainteresowania, zabawę wyobrażeniową, zwiększanie własnej skuteczności, ekscytację
  • uwalnia od stereotypów w myśleniu o nauce czytania i pisania
  • popularyzuje osiągnięcia naukowe w zakresie działalności wdrożeniowej (know-how pod postacią szkoleń, oferta materiałów wdrożeniowych, opatentowanych autorskich narzędzi kulturowych)
  • popularyzuje innowacyjne rozwiązania w nauce zarówno w obszarze edukacyjnym jak i artystycznym.

Odbiorcami są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (6-7 lat), nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowawcy i pedagodzy pracujący z dziećmi z powyższych grup wiekowych, którzy zaproponowane rozwiązania mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Odbiorcami są także rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci, którzy mają świadomość, że w nauce nie chodzi o strach i przymus, ale o spontaniczne, radosne poznawanie świata. Że w nauce ważna jest sprawczość dziecka i jego motywacja, którą można pobudzić, odwołując się do dziecięcego zaangażowania i entuzjazmu, wynikającego z czerpanej przyjemności i radości.

Autorzy projektu:
artystyczna książka obrazkowa: Monika Wiśniewska - Kin, Marta Ignerska
dywaniki edukacyjne: Marta Ignerska
klocki konstrukcyjne do nauki czytania: Monika Wiśniewska-Kin
zestawy pomocy wdrożeniowych w postaci gier i zabaw: Weronika Kisiel

>
>