Budowanie tożsamości firm poprzez działania projektowe

Prowadzący: Izabela Banaś (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
Miejsce: Centrum Festiwalowe, Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, sala wykładowa

Wzornictwo jest bardzo dobrym narzędziem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, szczególnie atrakcyjnym dla mikro, małych i średnich firm, które mają ograniczone środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych. Najlepsze efekty przynoszą działania kompleksowe – skierowane zarówno na rozwój wzoru konkretnego produktu czy usługi i działania z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie, m.in.: wypracowaniem i zarządzaniem marką, opracowaniem znaków towarowych, linii wzorniczych, produktów lub usług. Właśnie na tego rodzaju działania przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Podczas panelu zostaną przedstawione przykłady projektów dofinansowywanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję. Przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w rozmowie z ekspertami dokonującymi diagnozy firmy i rekomendującymi dalsze działania projektowe tak, aby przyniosły one oczekiwane efekty finansowe.

Izabela Banaś - Główny Specjalista, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest absolwentką Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z funduszami europejskimi i Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości związana od 2000 roku. Zajmowała się programowaniem, kontraktowaniem i rozliczaniem takich programów jak Phare (zaczynając od Phare 99) SPO WKP, PO IG, PO IR, PO PW. Związana głównie z programami inwestycyjnymi, badawczo-rozwojowymi oraz wzorniczymi dla przedsiębiorców. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki i Energii w Bułgarii gdzie uczestniczyła w charakterze eksperta w pracach związanych z przygotowaniem programu operacyjnego „Competitiveness of Bulgarian Economy”. Brała udział w programie dotyczącym prowadzenia polityki państwa wobec MSP prowadzonym przez Japońską Organizację Współpracy Międzynarodowej w Japonii. Przez kilka lat prowadziła zajęcia na podyplomowych studiach „Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Izabela Banas PARP

 

>
>