New Old - projektowanie dla nas w przyszłości

New Old - projektowanie dla nas w przyszłości

03/10
wtorek
18:00 - 22:00
04/10
10:00 - 20:00
05/10
10:00 - 20:00
06/10
10:00 - 20:00
07/10
10:00 - 21:00
08/10
10:00 - 21:00

Organizator: Muzeum Designu w Londynie
Kuratorzy: Helen Hamlyn, Jeremy Myerson
Autorzy prezentowanych projektów: Yves Béhar/fuseproject, Konstantin Grcic, Future Facility, Special Projects, IDEO oraz Priestman Goode
Gdzie: Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, B1 (I piętro, sala B)

Wystawa bada potencjalną rolę, jaką design i projektanci współpracujący z biznesem i instytucjami publicznymi mogą odgrywać w zmianie doświadczenia procesu starzenia się.

W obliczu radykalnej demograficznej zmiany i rosnącej w społeczeństwie liczby starszych ludzi, którzy będą polegać na innowacji w designie, wystawa pokazuje zakres nowych podejść do wyzwań, które dotyczą starzenia się. Znajdujemy się obecnie w momencie najbardziej doniosłej zmiany w proporcjach wiekowych ludzkiej populacji od czasu zmniejszenia poziomu śmiertelności noworodków w czasach wiktoriańskich. Żyjemy dłużej za sprawą znaczącego postępu w zakresie nauki, żywienia i edukacji. Wydłużenie przewidywanej długości życia połączone jest z generalną zmianą podejścia do zjawiska starzenia się.

Tradycyjny, medyczny model starzenia się – powiązany z zależnością od innych, chorobami, zniedołężnieniem i śmiercią – jest zastępowany przez model społeczny, w którym “trzeci wiek” jest produktywnym, aktywnym okresem życia, a także przez model kulturowy, w którym starość jest ukazywana jako coś frapującego i wyjątkowego. Każde z tych podejść ma istotny wpływ na pracę projektantów, którzy odchodzą od tworzenia wyspecjalizowanych produktów dla małych grup interesu na rzecz pracy w głównym nurcie działań wokół bezprecedensowej zmiany demograficznej. Stanford Longevity Center, przewiduje, że oczekiwana długość życia wzrośnie z 67 lat w 2008 roku do 75 w 2050. Do tego czasu będzie dwa razy więcej sześćdziesięciolatków, którzy stanowić będą 22% światowej populacji. W Wielkiej Brytanii już teraz jest więcej emerytów niż nastolatków.

“The New Old” - “Nowi Starzy” doświadczą starości zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe pokolenia. Będą lepiej wykształceni, bardziej otwarci na eksperymenty z technologią, a ich starość będzie dłuższa i bardziej aktywna. Mimo to nie znikną dobrze nam znane wyzwania związane ze starzeniem się, np. potrzeba utrzymania starszego pokolenia w dobrej formie, zadbania o jego aktywność i niezależność we własnych mieszkaniach zamiast opieki instytucjonalnej. Dziś istnieje jednak znacznie większy potencjał, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić na każdym poziomie: od architektury po technologię, od elektronicznych aplikacji po przeprojektowanie domowych urządzeń.

Wystawa w precyzyjny i aktualny sposób odwołuje się właśnie do tego aspektu. Nakreśla obraz zmian demograficznych z uwzględnieniem roli designu oraz prezentuje specjalnie zamówione u wiodących projektantów prototypowe rozwiązania z zakresu codziennego życia, zdrowia, komunikacji i mobilności.

Prezentacja skupia się na jednym z najważniejszych politycznych i społecznych wyzwań naszych czasów, stanowiąc optymistyczne spojrzenie na to, jak design może przekształcić nasze życie w przyszłości.

Wystawa zorganizowana i wyprodukowana przez Design Muzeum z Londynu, we współpracy z Helen Hamlyn Trust.

DM NEW LOGO FINAL pomniejszone10HHT logo z polem ochronnym 01 pomniejszone 15

>
>