Ekspedycja '88

Ekspedycja '88

Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Kurator: Anna Grunwald
Kiedy: 19 – 27 maja
Gdzie: Centralne Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282
Wystawa nieczynna w dniu 20.05.2018

 

Wystawa Ekspedycja ‘88 jest działaniem pilotażowym - procesem budowania spójnej edukacyjnej, etnograficznej i dostępnej powszechnie kolekcji artefaktów z II p. XX wieku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Kluczem do tworzenia zaprezentowanej kolekcji był rok 1988: ostatni przed polską transformacją, ostatni, w którym, mimo okrągłej 70. rocznicy, nie obchodzono odzyskania niepodległości w 1918 r.,
i jednocześnie przypadała nań 100 rocznica założenia Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Zebrane obiekty reprezentujące różne aspekty codzienności końca lat 80. XX w. udostępnione są w pełni odbiorcom, także osobom o specjalnych potrzebach, w formie audiosekrypcji i filmów migowych. Można używać ich zgodnie z przeznaczeniem. Zestawione razem, tworza rodzaj „laboratorium“, dzięki któremu możmy odbyć swoistą podróż do roku 1988 - zderzając ówczesną codzienność, nie tak przecież odległą, z czasami nam współczesnymi. Uruchamiamy wspomnienia, skojarzenia oraz empatię, zdolność współodczuwania z drugim człowiekiem, otwierając się na inne doświadczenie i odmienną perspektywę widzenia.

Ekspedycja ‘88 daje możliwość bezpośredniego, wręcz dotykowego kontaktu z kolekcją unikalnych artefaktów oraz zastanowienia, jaką rolę w naszym życiu pełnią przedmioty, jak zmienia się nasze nastawienie do nich, oraz co dzieje się w momencie, kiedy przestają być nam już potrzebne lub jak potrzeba posiadania przeradza się w potrzebę kolekcjonowania i jaka między nimi jest różnica. Prezentowane obiekty stanowią inspirację do szerszych rozważań o różnych obszarach kultury i dziedzictwa.

W podróż do świata przedmiotów z Ekspedycją ‘88 zapraszamy również najmłodszych odbiorców, by mogli osobiście przekonać się, co stanowiło codzienność ich rodziców, ale także co ich fascynowało, interesowało. Dla dorosłych i całych rodzin będzie to, mamy nadzieję, wyjątkowa możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego zainteresowania sobą.
Wystawie towarzyszą materiały edukacyjne, ułatwiające proces samodzielnego zwiedzania.

Wystawa Ekspedycja ‘88 efektem projektu „E-Kolekcja“ (Etnograficzna, edukacyjna kolekcja) realizowanego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w latach 2017-18 w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna“ dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorzad Województwa Mazowieckiego.
Projekt w roku 2017 obejmował badania publiczności w Państwowym Muzuem Etnograficznym w Warszawie, seminarium dla środowiska edukacji muzealnej „Ożywić przedmiot“, konsultacje z ekspertami oraz badanie kolekcji edukacyjnych w muzeach w Polsce i zagranicą. Efektem działań podejmowanych w roku 2018 będzie wystawa w Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wystawa „Ekspedycja ‘88“ była prezentowana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w terminie 30.12.2017-08.02.2018.

Kuratorka i autorka projektu: Anna Grunwald
Koncepcja kolekcji, projekt wystawy, multimedia: Marcin Kuropatwa, Katarzyna Lewoc, Katarzyna Similak, Paweł Lewoc (Pavilon)
Opieka merytoryczna: dr Adam Czyżewski
Udostępnienie dla osób o specjalnych potrzebach, teksty, filmy: dr Edyta Lisek – Lubaś, Bartłomiej Żurawski, Andrzej Tracz (Zorro Design)
Współpraca merytoryczna, materiały i wydarzenia edukacyjne: Magdalena Stępień, Justyna Dominiak, Magdalena Dąbrowska, Angelika Dziurawiec, dr Paweł Matwiejczuk, Biuro Badań Społecznych Question Mark
Promocja, opieka edytorska: Elżbieta Czyżewska, Anastazja Stelmach, Anahita Rezaei

logo edukacyjna etno kolekcja RGB 72DPI zmniejszone

>
>