Algorytmy

Autor: prof. nadzw. dr hab. Adam Fołtarz
Gdzie: Biblio-Art Biblioteka Politechniki Łódzkiej, budynek B22, ul.Wólczańska 223
Kiedy: 17 – 24.05, godz, 8:00 – 20:00
19.05 – nieczynne

Algorytmy – strukturalne elementy dzieła architektury, przestrzeni zurbanizowanego otoczenia człowieka. Pejzaż otaczającego zbioru elementów – brył architektonicznych i natury; we wzajemnej harmonii czy w konflikcie kontrastu w złożoności, sprzeczności, w których porządek i chaos, historia i awangardy egzystują w świecie materialnym i idee podporządkowane – tu i teraz, czy nie do zrealizowania?
Opór materii w procesie tworzenia artefaktów, struktur materialnych w sferze emocji zgodnych z naturą otoczenia z jednej strony, wymuszają potrzebę zdefiniowania idei zawartych w kanonie piękna, niosącego wartości duchowe i estetyczne danego obiektu – przestrzeni architektonicznej.
Współczesne idee w architekturze reinterpretują treści triady Witruwiusza w odniesieniu do współczesnych teorii i praktyk w projektowaniu i budowaniu.
Alberti w kontekście geometryzacji formy twierdził: „piękno jest harmonią wszystkich części dostosowanych do siebie i będących w zgodzie i proporcji z tym dziełem, w którym się znajdują”.
Wielowartościowość dzieła architektury, złożoność dzieła sztuki, w procesie twórczym jako skondensowana czystość formy – produkt syntezy, myśli i przeżycia, stanowi o pięknie. Bo „architektura czysta oglądana w słońcu – marzenie realne, kwiat nierealny dla wzbogacenia twojego piękna”. Santiago Calatrava 1951r.
Współcześnie granice pomiędzy postawą inżynierską, a kreacją artystyczną zacierają się. Na przestrzeni historii architektury prace wielu architektów – artystów wyznaczały nową jakość i stanowiły o dynamice zmian w interpretacji dzieła architektury.

plakat2

 

>
>