Niepowtarzalni

Organizator: Magazyn „Dobre Wnętrze”
Kuratorki: Magda Kazimierczuk, Iwona Ławecka-Marczewska
Oprawa graficzna: Ewa Rosłoniec-Czobodzińska
Autor fotografii: Jacek Marczewski
Autorzy wystawianych obiektów: (wszyscy prezentowani rzemieślnicy i artyści)

Przygotowana przez magazyn „Dobre Wnętrze” wystawa zatytułowana „Niepowtarzalni” jest wielowątkowa. Prezentuje portrety szesnastu artystów i rzemieślników, wybrane obiekty z ich dorobku oraz wykonane przez nich prace, które stanowią kontekst dla zdjęć. Sfotografowani przez Jacka Marczewskiego bohaterowie są wyjątkowymi twórcami i ciekawymi osobowościami, co oddają ich nieoczywiste portrety. Sylwetki artystów i rzemieślników prezentowane były w rubryce „Art&Craft” magazynu „Dobre Wnętrze” w ciągu ostatnich trzech lat. Wybrane przez kuratorki Magdę Kazimierczuk i Iwonę Ławecką-Marczewską prace obrazują kierunki, w jakich odradza się polskie rzemiosło. Prezentowane obiekty są wykonane z różnych materiałów, przy użyciu wielu technik takich jak: ceramika, stolarstwo, kowalstwo, wyoblanie metalu, tkactwo, hutnictwo szkła.

>
>