LongLife

12.05.2022, godz. 17:30 - 20:00
13-15.05.2022, godz. 10:00 - 20:00
16-19.05.2022, godz. 10:00 - 18:00
20-22.05.2022, godz. 10:00 - 20:00

Wystawa w dniach: 12 – 22 maja 2022 r.
Miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3

Jeszcze do niedawna wszyscy mieliśmy duże szanse na dożycie sędziwego wieku. Obecnie nasza przyszłość stała się bardzo niepewna.

Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku pracy z myślą o przyszłości; takie podejście jest nie tylko terapeutyczne, ale i profesjonalne... Społeczeństwo musi zacząć przygotowywać się do zachodzących zmian politycznych, ekonomicznych i demograficznych.

Studenci z trzech środkowoeuropejskich uniwersytetów wzięli udział w projekcie „Długie życie", aby pokazać, że design, sztuka i architektura mogą pomóc w znalezieniu możliwych rozwiązań w różnych obszarach zjawiska starzenia się. Niektóre z ich pomysłów są praktyczne i możliwe do zrealizowania, inne to wizje prowokujące do dalszego myślenia.

Młodzi projektanci podeszli do tematu z bardzo różnych, czasem zaskakujących perspektyw - od bardziej projektowania smartfonów cechujące się większym uwzględnieniem doświadczeń użytkownika po bardzo stylowe, a jednocześnie wysoce funkcjonalne meble, od sprytnych pomocy terapeutycznych po zarządzanie swoją obecnością w Internecie z uwzględnieniem pewnej dozy dowcipu i ironii.

W procesie, do którego odnosi się każda z prac, pojawiło się sześć głównych obszarów zainteresowania: 1. samowystarczalność i niezależność, 2. nowy lub lepiej zaprojektowany sprzęt medyczny, 3. przezwyciężanie samotności i wspieranie dialogu międzypokoleniowego, 4. sposoby zachowania wspomnień oraz dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, 5. odstygmatyzowanie projektowania dla seniorów. Wszystkie te działania uzupełnia obecna w każdym aspekcie działań troska o naszą planetę, świadomość ograniczonych źródeł i zagrożonych ekosystemów.

Projektowanie ma moc i nakłada na nas odpowiedzialność za ułatwienie zmiany naszego podejścia. A młodzi projektanci okazują się być tego świadomi.

Kurator: doc. PhDr. Miroslav Zelinsky, CSc.

>
>