Nie!Pokój – wystawa w procesie

Wystawa w dniach: 8.05 – 31.05.2022 r. Godziny zwiedzania oraz zasady uczestnictwa dostępne na stronie Akademickiego Centrum Designu.
Miejsce: Akademickie Centrum Designu, ul. Księży Młyn 13/15
Oprowadzanie kuratorskie: 12 maja, godz. 19:30; 19 maja, godz. 17:00
Finisaż wystawy: 31 maja, godz. 17:00

„NIE!POKÓJ – wystawa w procesie” to wystawa zacierająca różnice pomiędzy tym co projektowe i artystyczne, ale i pomiędzy tym, co często dzieli społeczeństwo. Konsekwencją podziałów są dotkliwe naruszenia zasad funkcjonowania społecznego. Dlatego powtarzając za Arystotelesem, nawet ekonomia musi być zakorzeniona w moralności. Tematyka ekspozycji dotyka więc zasad i norm życia społecznego. W odpowiedzi na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie, twórcy i projektanci odnoszą się do wartości określających autonomiczność jednostki. „NIE!POKÓJ – wystawa w procesie” to wystawa wspierająca dzieci ukraińskie z pomocą fundacji Gajusz.

Akademia Mistrzów. Rysunek jako narzędzie w procesie kreacji
W opracowaniach dotyczących malarstwa antycznego można spotkać termin „skenografia”, do jego elementów należał przede wszystkim rysunek, proporcje, geometria, perspektywa, a kolor został prawie pominięty. Pewien siedemnastowieczny humanista B. J. Schefferus w dziele „De graphice” stosuje następujący podział malarstwa: argumentum (temat), delineatio (rysunek), proportio (proporcja), mensuratio (perspektywa), lument et umbra (światło i cień), motus (wyrażenie uczuć przez ruch i gest), gratia et color. W renesansie rozwija się myśl o tzw. sztukach rysunkowych (arti del disegno). Termin „sztuki rysunkowe” – wziął się z przekonania, że wspólną podstawą owych sztuk jest disegno. Aktualnie rysunek akademicki artystyczny i projektowy stanowią zupełnie nową formę wyrazu aż po formy badawcze pod kątem projektowym, artystycznym i naukowym.

Kuratorka: Magdalena Komborska
Autorzy: Marek Błażucki, Rafał Dobruchowski, Katarzyna Gołębiowska, Karolina Halatek, Barbara Kaczorowska, Bartosz Kokosiński, Kajetan Komorowski, Katarzyna Kozyra, Sebastian Kularski, Jakub Łączny, Le Mai Nguyen-Zaniewska, Beata Marcinkowska, Karina Marusińska, Joanna Miklaszewska-Sierakowska, Aleksandra Munzar-Sobolewska, Tomasz Musiał, Michalina Owczarek-Siwak, Maja Rowecka, Michał Rybiński, Martyna Rzepecka, Aleksandra Stępień, Robert Zdanowski

www.acdesign.com.pl

>
>