open programme

open programme

Nabór do Open Programme w ramach Łódź Design Festival 2019 potrwa do 15 lutego 2020 roku. Projekty zgłaszane w późniejszym terminie będą rozpatrywane pod kątem kolejnej edycji festiwalu oraz przy okazji innych działań realizowanych przez organizatora. 


Open Programme to szansa, by zaprezentować swój projekt w ramach Łódź Design Festival. Od 2018 roku nabór adresowany jest nie tylko do instytucji, kuratorów, artystów i projektantów, ale również do pracowni projektowych oraz firm.
Open Programme to miejsce dla ciekawych, oryginalnych działań, które wzbogacą program festiwalu, tutaj zgłosić można takie aktywności jak:

 • wystawa w Centrum Festiwalowym
 • interaktywna instalacja w Centrum Festiwalowym lub w innej przestrzeni w mieście (muzea, galerie, showroomy, instytucje wspierające kulturę)
 • instalacja artystyczna w przestrzeni miejskiej
 • premiera produktowa (nowości pierwszy raz prezentowane szerokiej publiczności) z elementem interaktywnym
 • prezentacja rozwiązań odpowiadających na określone problemy społeczne
 • warsztat 
 • wykład 
 • aktywności miejskie: wycieczki i spacery tematyczne, gry, plenerowe pokazy filmów
 • propozycje konkursów
 • inne działania, na które nie wpadli organizatorzy, ale być może wpadliście Wy :)

Otrzymane zgłoszenia oceni zespół programowy, a wybrane projekty zostaną zaprezentowane nieodpłatnie podczas festiwalu. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • W przypadku wystawy lub instalacji artystycznej:
  - opis koncepcji wystawy ze wskazaniem ilości prezentowanych obiektów (mile widziane wizualizacje)
  - zdjęcia lub linki do prezentowanych obiektów 
  - zapotrzebowanie na przestrzeń wystawienniczą
  - specyfikacja techniczna oraz warunki instalacji
 • W przypadku wykładu, warsztatu oraz pozostałych form: 
  - wskazanie tematyki oraz opis merytoryczny
  - zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do przeprowadzenia aktywności
  - informacje dodatkowe (ilość uczestników - warsztat/wykład/spacery)

Zgłoszenie zawierające wyżej wymienione informacje prosimy kierować na adres openprogramme@lodzdesign.com. Informacja o zakwalifikowaniu do Open Programme zostanie przekazana droga mailową w ciągu 15 dni od zakończenia naboru.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w Open Programme znajdują się w załączonym regulaminie. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!